Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Svetainė “KAPITONO LOBIAI” gerbia visų savo prekių pirkėjų, bei visų kapitonolobiai.lt tinklapio (toliau – “Svetainė”) lankytojų (toliau – “Klientai”), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti pateiktų bei gautų asmens duomenų apsaugą. Svetainė taip pat rūpinasi klientų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimu.
1.2. Naudodamiesi Svetaine bei suteikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šiomis Privatumo politikos nuostatomis. Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje pažymi “varnelę”, jog sutinka su Svetainės privatumo politika. Su privatumo politika galima bet kada pakartotinai susipažinti Svetainėje paspaudus atitinkamą nuorodą.
2. Kokios sąvokos yra naudojamos?
2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.
2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Svetainės lankytojas.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip <…> atskleidimas persiunčiant.
2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis asmuo, kuris Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.6. Duomenų valdytojas – REMIGIJUS ŽUKAUSKAS, Individualios veiklos kodas – 686848, registruota adresu Birželio 23-sios 13A, 50221, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VMI registre LR teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Kokius slapukus ir kaip naudojame?
3.1. Kas yra slapukai (angl. “cookies”) – mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į Kliento tinklo naršyklę, bei pirmą kartą apsilankius Svetainėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Vėliau Svetainėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą jos naudojimą Klientui, kuomet identifikuojamas Kliento kompiuteris bei palengvinama prieiga prie Svetainės ar joje esančios informacijos, taip kuo patogiau Klientui pritaikant Svetainės turinį.
3.2. Šie slapukai naudojami Svetainėje, siekiant tinkamai ir kokybiškai aptarnauti Klientą.
3.3. Siekiant užtikrinti galimybę patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Klientui naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus: PHPSESSID (sesijos informacija), “CookieInfoScript” (sutikimas su naudojamais cookie), _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (Google Analytics naudojami slapukai), datr, Fr, sb, locale, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref (Facebook Pixel naudojami slapukai) bei “GPS”, “PREF”, “VISITOR_INFO1_LIVE”, “YSC” (YouTube video turinio transliavimo informacija).

3.4. Kliento teisė atsisakyti slapukų
Klientas bet kada gali ištrinti arba užblokuoti dalį ar visus įrašytus slapukus savo kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, pakeisdamas savo naudojamos naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų ištrynimą ar užblokavimą galima rasti naudojamos naršyklės gamintojo svetainėje. Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai kurios Svetainės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos. Klientas supranta, jog Svetainėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų, bendravimo sistemų ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo funkcionavimo užtikrinimui. Pabrėžiame, kad Svetainės valdytojas nekontroliuoja, negali būti ir nėra atsakingas už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo apsaugą, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.
4. Kokie asmens duomenys tvarkomi?
4.1. Duomenų tvarkytojas tvarko Kliento asmens duomenis, kuriuos jis pateikia savo iniciatyva naudodamasis Svetaine ir užsakydamas prekes Svetainėje: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas.
4.2. Kliento nurodyti asmens duomenys yra saugomi Svetainės bei Kliento bendradarbiavimo laikotarpiu, t.y. iki to laiko, kada Klientas atsiima prekę.
5. Kokiais tikslais ir kaip tvarkomi asmens duomenys?
5.1. Svetainėje pateikti duomenys apie Klientą tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas). Duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
5.2. Duomenų tvarkytojas tvarko aukščiau nurodytus Kliento asmens duomenis prekių siuntimui, susisiekimui su Klientu dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (turint duomenų subjekto išankstinį sutikimą).
6. Kliento teisė atšaukti užsakymą
6.1. Klientas turi teisę atšaukti savo užsakymą, kol jis dar nėra priimtas, t.y., kol mokėjimas už šį užsakymą nėra atliktas.

 

Pirkinių krepšelis